You are here

Aeroacoustic simulation in Matlab environment

Administrator: 
English

A turbulens áramlás által keltett hang számítása az akusztikai térszámítás egyik igen fontos feladata. Az aeroakusztikai szimuláció célja az áramlás által ébresztett zajok pontos kvalitatív és kvantitatív jellemzése is, amely a számítási kapacitás rohamos fejlődésével egyre inkább lehetővé válik. A zajszámításoknak kiemelt ipari jelentősége van pl. repülőgépzaj becslése esetén, hiszen a numerikus modellezés és szimuláció a tervezés és fejlesztés szerves részévé vált az utóbbi évtizedekben.

A hallgató feladata, hogy megismerkedjen az aeroakusztikai számítások alapjaival, a különböző akusztikai analógiákkal (pl. Lighthill-analógia, Vortex Sound Theory), megvizsgálja, hogyan építhetőek be az előbbi analógiák numerikus akusztikai számításokba, majd Matlab környezetben megvalósítsa a számításokat (végeselem szoftver segítségével), végül pedig ismert teszteseteken validálja az eredményeket. A téma TDK dolgozatként és diplomatervként folytatható.

A téma felvételéhez ajánlott:

  • Angol nyelv olvasási szintű ismerete
  • Programozási készség
  • Matlab felhasználói ismeretek

Szak: inf, vill

Active: 
1