You are here

Műszaki akusztika 2019/2020 - II

Hungarian
Tantárgy: 
Félév: 
Felelős: 
Body: 

A Műszaki akusztika tárgy 2019/2020 II. féléves kurzusa

Comments

Bemutatkozás, követelmények ismertetése
Koncentrált paraméteres mechanikai rendszerek
Koncentrált tömeg, koncentrált engedékenység, koncentrált csillapítás
Összekapcsolási kényszerek
SDOF oszcillátor átviteli admittanciája, annak Bode-diagramja, sajátfrekvencia, jósági tényező

SDOF oszcillátor válasza az időtartományban. Csillapított sajátfrekvencia, időállandó.
Elektromechanikai analógiák.
Mintapéldák: alapszigetelés; lemezjátszó hangszedő modellje

Tuned Mass Damper vizsgálata
Hangtani alapfogalmak. Hangnyomás, hangnyomászint, A-súlyozás, C-súlyozás, Z-súlyozás.
A hangtér alapegyenletei 1d-ben. Az 1d hullámegyenlet

A hullámegyenlet síkhullámú megoldása. A síkhullámú hangtér specifikus impedanciája. A hanghullám intenzitása. A hangnyomás, részecskesebesség és intenzitás referenciaszintjei. A hangintenzitás kifejezése a frekvenciatartományban.

A hangtér egyenletei 3 dimenzióban. A gömbi hangtér. A lélegző gömb. A gömbi hangtér specifikus impedanciája. Az akusztikai monopólus. A Rayleigh-integrál

Irányított sugárzás. Az akusztikai dipólus nyomástere és irányítottsága.
Véges vonalforrás távoltéri nyomástere és irányítása. Az iránykarakterisztika és a vezérlő függvény kapcsolata.

A többdimenziós sikhullámó tér. Hullámegyenlet megoldása változók szeparációjával. Haladó és evanszcens hullámok. Végtelen lemez által lesugárzott nyomás. Koincidenciafrekvencia. A térbeli Fourier-transzformáció (Hullámszám-spektrum) és a síkhullámú dekompozíció kapcsolata

Téglatest alakú szobák hangtere. A cipősdobozok módusai. A módusok tulajdonságai. Modális szuperpozíció alkalmazása gerjesztett válasz számításához. Módussűrűség. Akusztikai reciprocitás. A Rubin-kritérium.