You are here

Önálló laboratórium követelményrendszer

Bevezető

Az önálló laboratóriumi munka folyamán egy konzulens irányításával önállóan dolgozol egy kiválasztott témán. Szerencsés esetben az önálló laboratóriumi munkából alakul ki a későbbi TDK munkád és szakdolgozatod/diplomaterved. Itt és a következőekben az „önálló laboratórium” alatt a Témalaboratórium, a BSc és MSc Önálló laboratórium, illetve a BSc Szakdolgozat és MSc Diplomaterv tárgyak is értendőek.

Az önálló laboratórium a képzési formától függően 3, 5 vagy 6 kredites tárgy, amihez a TVSz szerint rendre 90, 150 vagy 180 munkaóra tartozik. Ez szemeszterenként 15 munkahéttel számolva átlagosan rendre heti 6, 10 vagy 12 óra, aminek időben elenyésző része a rendszeres heti konzultáció, túlnyomó része pedig az önálló otthoni vagy a laborban töltött munka.

A szemeszter időbontása

Munkaterv készítése

Legkésőbb a szemeszter harmadik hetéig összeállítasz egy féléves munkatervet, amiben a következők szerepelnek:

 1. Az elvégzendő munka háttere (elhelyezed a területet egy tág környezetben)
 2. Az elvégzendő feladat, annak lebontása részfeladatokra
 3. Mely ismeretek elsajátítását tervezed
 4. Milyen eredményeket vársz a félév végére

A munkatervet a konzulensek által megszabott kereteken belül ismerteted a laborcsoport többi önálló laboratóriumos hallgatójával együtt. Ennek tipikus időpontja a félév 3. oktatási hete.

Konzultációk

A konzultációk heti rendszerességgel történnek. A konzultáción beszámolsz konzulensednek az utóbbi héten végzett munkáról, majd kitűzitek a következő hét feladatait.

A konzultációra való készüléskor törekedj arra, hogy az elért eredményeket, a felmerülő problémákat és kérdéseket beszéld meg a konzulenseddel. Nem elég például, ha beviszel 300 sor programkódot vagy egy ötoldalas levezetést azzal, hogy ezt csináltad az elmúlt héten, hibák vannak benne, és nem tudod, hol. Készülj fel arra, hogy gyorsan be tudd mutatni az elmúlt héten végzettt munka eredményét, demonstráld a hibákat, stb.

Tartsd szem előtt a konzulens alábbi tulajdonságait:

 • A konzulens nem végzi el helyetted a munkát.
 • A konzulens nem debuggol programkódot, helyette ötleteket ad a hiba felderítésének módjára.
 • A konzulens nem végez el helyetted méréseket, nem szerez be helyetted alkatrészeket, viszont minden ilyen problémában eligazít.

Félévközi beszámoló

A félév során, nagyjából félidőben, vagyis a 8. vagy 9. oktatási héten sor kerül egy félévközi beszámolóra is. Itt minden önálló laboros hallgató röviden összefoglalja, hogy hogyan haladt a félév első felében, mik a választott témával kapcsolatos várt és nem várt nehézségek és hátralévő feladatok. A „félévfelező” alkalom célja a futó önálló laboratórium témák áttekintése. A félévközi beszámoló során az egyik konzulens tart egy mintabeszámolót, ahol egy saját témát mutat be önálló labor beszámoló jelleggel.

Szemeszter végi beszámoló

A szemeszter végén szóbeli és írásbeli beszámolóban számolsz be a féléves munkáról.

Írásbeli beszámoló

Az írásbeli munka nemcsak a te további munkádat (TDK dolgozat és szakdolgozat vagy diplomaterv írása) könnyíti meg, hanem útmutatóul szolgál azoknak a hallgatóknak, akik a jövőben kapcsolódnak be a témádba. Éppen ezért úgy kell leírni, hogy a beszámoló elolvasása után bárki ott folytathassa, ahol te abbahagytad. Ha a munkád a félévben az előző féléves munkád folytatása, akkor a beszámolónak értelemszerűen csak az aktuális félévről érdemes szólnia. (A BSc Szakdolgozat és MSc Diplomatervezés 2. tárgyak esetében nem szükséges írásos beszámolót készíteni, hiszen az elkészült szakdolgozat vagy diplomaterv a munkád írásos összefoglalója.)

Az írásbeli beszámoló az adott tárgytól függően a konzulens által meghatározott – tipikusan 5–20 oldal – terjedelmű, és tartalmazza

 1. A munka hátterét – Nem az a cél, hogy tankönyvet írj a munkához tartozó alapismeretekről, hanem hogy hivatkozások segítségével elhelyezd a feladatodat egy tágabb környezetben.
 2. A féléves célkitűzéseket
 3. Az elvégzett munka ismertetését, különös tekintettel a saját új eredményekre
 4. A további terveket és célkitűzéseket

Szóbeli beszámoló

A szóbeli beszámoló egy 10 perces előadás, melyben az akusztikai laboratóriumban dolgozó hallgatóknak és konzulenseknek számolsz be az elmúlt félév munkájáról.

A beszámolón minden hallgató 10 percet kap, hogy bemutassa féléves tevékenységét. A 10 perc után 5 percig van idő kérdésekre és válaszokra.

A beszámoló célja, hogy

 • mindenki megismerje, mivel foglalkoznak emberek a laborunkban,
 • mindenki áttekintse, mit ért el a félév alatt,
 • mindenki szembesüljön azzal a feladattal, hogy ki kell állni relatív sok ember elé, és értelmesen, összefüggően beszélni egy témáról, 10 percig.

A 10 perces előadáshoz kivetítethető fóliákat készítsetek. A helyszínen biztosítjuk a vetítőt és a számítógépet, de különleges tartalmak (videók, hangok, kínai fontok) esetén szóljatok, hogy felkészülhessünk rá, és ne a helyszínen teljen az idő. Érdemes előtte a konzulenssel kipróbálni a vetítést.

A fóliák elkészítéséhez az alábbiakat javasoljuk:

 • Az előadás legyen „Delta”, „Magellán” vagy más, tudományos ismeretterjesztő műsor jellegű. Azaz ne legyen benne sok képlet, levezetés, de a halandó ember számára is derüljön ki, mit végeztetek a félév során.
 • A bemutatónak legyen íve: legyen bevezetés, mondjátok el, mi volt a célkitűzés, derüljön ki egyértelműen, mit értetek el ebből, ha valamit nem értetek el, akkor miért nem, mik a további tervek, mi a végső cél.
 • Tapasztalat alapján 1 dia = 1 perc, ezért 10 diánál több ne legyen az előadásban (beleértve a címlapot is).
 • A diákra ne szépen megfogalmazott mondatok kerüljenek, csak címszavak, amiken a hallgatóság gyorsan át tud futni, miközben hallgatja a szóban elmondott, szépen megfogalmazott mondataitokat.
 • Nem az átúsztatások, animálások és egyéb effektek határozzák meg a bemutató minőségét, hanem a tartalom.
 • A grafikonok ábrák esetében a vonalvastagság ne legyen túl vékony, használjatok erős, könnyen megkülönböztethető színeket (vörös, sötétkék, sötétzöld, fekete), és kerüljétek a grafikon terület színezését – nagyon jó az, ha fehér a háttér.

A szóbeli beszámolón erősen ajánlott részt vennie a végzős (szakdolgozó vagy diplomatervet beadó) hallgatóknak is. Indokolt esetben a konzulens kérheti szakdolgozó vagy diplomázó hallgatója kimentését a szóbeli beszámolóról.

Értékelés

Az önálló laboratórium aláírás megszerzésének feltétele a rendszeres konzultáció, melynek rendszerességét a konzulens jelöli ki a választott feladattól függően. Általában a heti rendszerességű konzultáció megfelelő. További feltétel az írásbeli dolgozat benyújtása és a szóbeli beszámoló megtartása.

A félév végén szerzett osztályzatot az alábbi összetevők alapján kapod:

 1. Munkaterv: 10%
 2. Konzultációk és évközi munka: 50%
 3. Írásos beszámoló: 20%
 4. Szóbeli beszámoló: 20%