You are here

Sugárzási impedanciák numerikus modellezése

Felelős: 
Hungarian

A sugárzási impedancia a lesugárzási tér terhelő hatását fejezi ki a hangot keltő objektum szempontjából. Pontos értékének megismerése kulcsfontosságú a lesugárzási paraméterek (reflexiós tényező, veszteség) számításához. Az impedancia számítására azonban csak a legegyszerűbb esetekben léteznek egyszerű képletek, általános geometria esetén mérés illetve numerikus szimuláció segítségével nyerhetünk információt.

A hallgató feladata, hogy megismerkedjen a sugárzási impedancia mérési és szimulációs lehetőségeivel, majd mérések elvégzése és szimulációk futtatása után, a kapott eredményekből közelítő összefüggéseket határozzon meg speciális geometriák esetén. A téma TDK dolgozatként és diplomatervként folytatható.

A téma felvételéhez ajánlott:

  • Angol nyelv olvasási szintű ismerete
Aktív: 
1