You are here

Számítógépes szimuláció kör

Motiváció

The solar system

Ismerjük a bolygók mozgását leíró egyenleteket …
… tudnánk-e olyan programot írni, ami kiszámítja a Naprendszer égitestjeinek pontos pozícióját a következő ezer évre előre?

A simple electrical circuit

Ismerjük a Kirchoff-típusú hálózatok alapegyenleteit …
… tudnánk-e olyan programot írni, ami kiszámítja egy hálózat kapcsain a feszültséget tetszőleges bemenő jelre?

A számítógépes szimuláció körben ezekhez hasonló problémákkal foglalkozunk.

  1. Megismerjük különböző problémák fizikai leírásának módjait.
  2. Megkeressük a leghatékonyabb számítógépes megoldást.
  3. Leprogramozzuk a megoldást.

Mi a kör célja?

A kör célja a számítógép alapú mérnöki problémamegoldás iránt érdeklődő hallgatók és oktatók összefogása, a számítógepes módszerek és azok hatékony implementációs lehetőségeinek közös megismerése és kutatása, illetve e technikák alkalmazása gyakorlati problémákra. Ez azt jelenti, hogy egy probléma fizikai modelljét – például egy test mozgásának, egy áramköri elemnek, vagy akár egy teljes hangszernek a modelljét – kiindulásul véve számítógép segítségével próbáljuk meg meghatározni annak megoldását.

Mire számíthatnak a résztvevők?

A körben résztvevő hallgatók bevezetést kapnak a számítógépes problémamegoldás és néhány általános numerikus technika alapjaiba. A középiskolában és az alapozó tárgyak során megismert fizikai alapösszefüggésekből kiindulva, olyan problémákat mutatunk be, melyek megoldása csak számítógépes közelítéssel lehetséges. Ezek segítségével ismerkedünk meg a számítógépes szimulációs módszerek alapjaival.

A körben egy olyan eszköztárral ismerkedünk meg, melyet elsajátítva számos, a tanulmányaikhoz szorosan vagy kevésbé szorosan kapcsolódó mérnöki területen alkalmazhatunk. Ennek az eszköztárnak az egyéni bővítése később saját tudományos kutatómunkaként folytatható.

Milyen elv alapjan szerveződik a kör, mik a belépési és bentmaradási kritériumok?

A kör elsősorban a közös érdeklődés köré szerveződik, ezért az elsődleges belépési / bentmaradási kritérium is a téma iránt mutatott elkötelezettség. Egyes foglalkozásokon otthoni feldolgozásra is fogunk kitűzni feladatokat, melyek közül lesznek kötelezőek is.

Mi törtenik egy foglalkozáson?

Az első nénány foglalkozáson az újoncok számára az alapokat bemutató rövid előadásokkal kezdünk. Ezeket később felváltják a hallgatók által feldolgozott anyagokról szóló rövid beszámolók. Minden alkalommal felvetünk majd egy problémát / tágabb problémakört, melyhez kapcsolódóan kötelező és fakultatív házi feladatokat adunk. A bevezető előadások között lesznek számítógépes gyakorlatok is, ahol néhány feladatot közösen fogunk megoldani, illetve megismerkedünk a Matlab és a Simulink programok használatával.

Milyen rendszeressággel találkozunk?

A foglalkozások kéthetente lesznek.

Kapcsolat

Bővebb információért fordulj bátran kollégáinkhoz:


Végül egy kis ízelítő

A számítógépes szimuláció széles területen alkalmazható, íme néhány példa munkatársaink és hallgatóink munkáiból.

Whistle simulation
Síp belsejében kialakuló áramlás szimulációja.
(Horváth Máté munkája)

Planar wave reflection
Hanghullám visszaverődése henger alakú akadályról.
(Olteán Bence munkája)

Building simulation
Metró elhaladása miatt rezgésbe jövő épület szimulációja.
(Fiala Péter munkája)

Organ simulation
Állóhullámok keletkezése szokatlan alakú orgonasípban.
(Rucz Péter munkája)