You are here

Önálló laboratórium - szakdolgozat - diplomaterv témakiírások

Alább található a labor munkatársai által vezetett önálló laboratórium, szakdolgozat és diplomaterv feladatok listája.
A feladatok megkezdése előtt ajánljuk az önálló laboratórium követelményrendszer áttekintését.

Felelős Leírás Tématerületek
Aeroakusztikai szimulációk Péter Rucz

A turbulens áramlás által keltett hang számítása az akusztikai térszámítás egyik igen fontos feladata. Az aeroakusztikai szimuláció célja az áramlás által ébresztett zajok pontos kvalitatív és kvantitatív jellemzése.

Numerikus áramlástan, Végeselem módszerek, Áramlástan, Numerikus módszerek
Akusztikai mérőrendszer fejlesztése Péter Fiala

A témára jelentkezõ hallgatók feladata általános akusztikai mérõrendszer fejlesztése és megvalósítása. A mérõrendszer feladata hangjelek és rezgés mérése és spektrális elemzése. A mérõrendszer megvalósítási felülete a Natioanal Instruments CRio FPGA környezete.

Hardver, Mérés, Programozás
Akusztikai végeselem modellezés nyílt terekben Péter Rucz

Az akusztikai végeselem módszer olyan numerikus technika, amelyet zárt térrészek modellezésére fejlesztettek ki. Alkalmas peremfeltételek megválasztásával a módszer kiterjeszthető nyílt terekre is.

Peremelem módszerek
Akusztikai végeselem szoftver fejlesztése Péter Fiala

Az akusztikai végeselem módszer zárt akusztikai térrészekben végbemeno hullámterjedési jelenségek numerikus modellzési eljárása. A témára jelentkezo hallgató megismerkedik a végeselem módszer elméletével, majd részt vesz a tanszéki fejlesztésu AcouFEM szoftver programozásában.

Végeselem módszerek, Numerikus módszerek, Programozás
Fúvós hangszerek waveguide modellezése Péter Rucz

A waveguide modellezési technika a hangszintézis egyik alapvető módszere. A modell egyszerűsége miatt könnyen megvalósítható számítógépes környezetben, mégis sok lehetőség adott annak továbbfejlesztésére. A waveguide modell jól alkalmazható valós idejű fizikai hangszintézisre is.

Zenei akusztika, Programozás, Elméleti akusztika, Waveguide módszerek
Hanglesugárzás hangszertestekről Péter Fiala

A témára jelentkezõ hallgató megismerkedik a hangszertestekrõl való hanglesugárzás szimulációs módszereivel. Az ömálló laboratóriumi munka szabadon választott hangszer akusztikai modellezését, a modellek mérés útján való hitelesítését takarja.

Zenei akusztika, Elméleti akusztika
Móduselemzés Péter Fiala

A móduselemzés az akusztikai méréstechnika egyik alapvető módszere, egyaránt használják akusztikai zárt terek, rezgő szerkezetek, hangszerek leírására.

Hardver, Mérés, Programozás, Rezgésakusztika
Nyalábformáló algoritmusok továbbfejlesztése Péter Fiala

A hallgató feladata az egyszerű Delay and Sum elven megvalósított klasszikus nyalábformáló módszereken túlmutató algoritmusok megismerése, implementálása és gyakorlati alkalmazása.

Hardver, Mérés, Méréstechnika, Programozás
Sugárzási impedanciák numerikus modellezése Péter Rucz

A sugárzási impedancia a lesugárzási tér terhelő hatását fejezi ki a hangot keltő objektum szempontjából. Pontos értékének megismerése kulcsfontosságú a lesugárzási paraméterek számításához. Számítására azonban csak a legegyszerűbb esetekben léteznek egyszerű képletek.

Numerikus akusztika, Numerikus módszerek, Elméleti akusztika
Sztochasztikus akusztikai rendszerek Péter Fiala

Akusztikai és mechanikai rendszerek modellezésénél a legritkább esetben fordul elő, hogy a modellben szereplő anyagjellemzőket, szerkezeti elemeket pontosan ismerjük.

Numerikus módszerek, Elméleti akusztika
Valós idejű gitárhang-analizátor Péter Fiala

A munkára jelentkező hallgató feladata olyan szoftver és hardver tervezése és megvalósítása, mely az elektromos gitár jeléből valós időben meghatározza a pillanatnyi alapfrekvenciát és hangosságot.

Hardver, Mérés, Zenei akusztika, Programozás, Elméleti akusztika, Rezgésakusztika