You are here

Fúvós hangszerek waveguide modellezése

Felelős: 
Hungarian

A waveguide modellezési technika a hangszintézis egyik alapvető módszere, mely hatékonyan alkalmazható egydimenziós hangszermodellek esetében a lesugárzott hang szimulációjára. A modell egyszerűsége miatt könnyen megvalósítható számítógépes környezetben, mégis sok lehetőség adott annak továbbfejlesztésére. Egyszerűségéből kifolyólag a waveguide modell jól alkalmazható valós idejű fizikai hangszintézisre is.

A hallgató feladata, hogy megismerkedjen a waveguide modellezés alapjaival, a modell fúvós hangszerekre specializált részeivel (gerjesztés, hangoló berendezések szimulációja), egy kiválasztott fúvós hangszer hangkeltési mechanizmusával és hanglesugárzásának fizikájával, majd számítógépes modellt alkosson, mely alkalmas a kiválasztott hangszer hangjának reprodukciójára. A téma TDK dolgozatként és diplomatervként folytatható. (A téma kapcsolódik a "Virtuális furulya" c. témához.)

A téma felvételéhez ajánlott:

  • Angol nyelv olvasási szintű ismerete
  • Programozási készség
Aktív: 
1