You are here

Hangszerek fizikája 2011/2012 - II

Hungarian
Félév: 
Felelős: 

Comments

Bemutatkozás, adminisztratív dolgok.
A hangszerek Hornbostel-Sachs-féle osztályozása
Egyszerű rezgő rendszerek. A tömeg-rugó rendszer mozgásegyenlete. Sajátrezgés, sajátfrekvencia. Dekád, oktáv, cent.

Tömeg-rugó rendszer mozgása adott kezdeti feltételekkel.
Tömeg-rugó rendszer energiája.
Csillapított tömeg-rugó rendszer. Viszkózus csillapítás és csillapítási tényező. A csillapított sajátfrekvencia.
Csillapított tömeg-rugó rendszer gerjesztett rezgései. Az erő-elmozdulás átviteli függvény. Merevség-, csillapítás- és tömegtartomány. A jósági tényező.
A húregyenlet és annak d'Alembert-féle megoldása.

Félvégtelen húr bemenő impedanciája.
Véges húr szabadrezgései.
A módus. Módusok tulajdonságai. Modális szuperpozíció.
Pengetett húr rezgésalakja.

Pengetett húr modális koordinátái - Fourier-sor kapcsolat a modális koordináták és a kezdeti rezgésalak között.
A húrlezárásokon megjelenő erőfüggvény.
Húrok mérése DEMO, a ,,stretching'' felfedezése.
Erőimpulzussal ekvivalens sebesség kezdeti érték feltétel megadása.

Megütött húr rezgése.
Húr gerjesztése adott pozícióban erőimpulzussal.
A húrlezárásokon megjelenő erőfüggvény.
Húr-kalapács modellek: Nehéz kalapács-könnyű húr és könnyű kalapács-nehéz húr modellek.
Erőmérés megütött húrral, impulzuskalapács segítségével.

Csillapított húrrezgés. A csillapítás forrásai, különböző csillapítások időállandói, eredő időállandó.
A viszkózus csillapítás. Csúsztatófeszültség, deformáció, deformációsebesség. Newton viszkozitási törvénye, newtoni és nemnewtoni közegek.
A csillapított húr mozgásegyenlete, a mozgásegyenlet megoldása modális szuperpozícióval.
Pengetett csillapított húr rezgése, a kezdeti kitérésfüggvény csillapodva terjedő alakja.
Húrok fóliái

Kalapáccsal megütött csillapított húr rezgése, a mozgásegyenlet megoldása Laplace-transzformációval.
Nemideális húrlezárások: lezárás koncentrált tömeggel vagy koncentrált rugóval. Eredményül a húr effektív hosszának megváltozása.
Példa a egyszerű csillapított tömeg-rugó rendszer jósági tényezőjének számítására.
Kecskés játék bemutatása. :)

Hangközök.
A hétfokú skála püthagoraszi és tiszta hangolása. A szintonikus komma.
A tizenkétfokú skála püthagoraszi és tiszta hangolása. A püthagoraszi komma és a schisma.
Hangolás demo

Negyedkommás középhangolású temperálás
A Wercmeister II jóltemperált skála
A Vallotti és Krinberger-féle jóltemperált skálák
Az egyenletesen temperált skála
Mikrotonális zene, "true temperament" gitárok

Rudak longitudinális rezgései.
Rudak hajlító rezgései. A hajéító rezgés differenciálegyenlete.
Inercia, Inerciasugár. Egyszerű keresztmetszetek inerciája és inerciasugara.

Rudak longitudinális és hajlító módusai.
Egyszerű alátámasztás, merev befogás, szabad lezárás.
Módusok meghatározása különböző befogási peremfeltételek mellett

Rudak hangolása.
A perturbációmódszer alkalmazása inhomogén rudak módusfrekvenciáinak számításához

Marimbarudak hangolása demo.
Merev húrok inharmonicitása. Az inharmonicitási állandó.

ZH

A Railsback-görbe.
Az ideális membrán mozgásegyenlete.
Téglalap alakú membránok módusai.
Négyzetes membránmódusok. Degenerált módusalakok. Módusok száma adott határfrekvencia alatt.

Kör alakú membránok rezgései.
A Bessel-függvények, alkalmazásuk a módusok leírására.
A légterhelés hatása.
Harmonikus membránok

Lemezek rezgései.
Diszperz viselkedés.
A Poisson-szám.
Kísérleti móduselemzés

Kísérleti móduselemzés II.
A hangtér alapegyenletei. Az Euler- és a gázegyenlet. A hangtér hullámegyenlete egy- és háromdimenzióban

Akusztikai síkhullámok. A síkhullámú tér specifikus impedanciája.
A gömbhullámú tér specifikus impedanciája. A lélegző gömb. Monopólus és diplólus.

Hanglesugárzás véges volnalforrásról. Az iránykarakterisztika, annak láthatósági tartománya.
A Rayleigh-integrál.
Hanglesugárzás hengeres lemezről.

Kapcsolódó dokumentumok