You are here

Műszaki akusztika 2018/2019 - II

Hungarian
Tantárgy: 
Félév: 
Felelős: 
Body: 

A műszaki akusztika tárgy 2018/19 II. féléves kurzusa

Comments

Bemutatkozás.
Koncentrált paraméteres mechanikai rendszerek Kirchhoff-típusú modellezése.
Mechanikai rendszer. Koncentrált tömeg. Koncentrált engedékenység. Koncentrált viszkózus csillapítás. Mechanikai impedancia. Kétkapuk kapcsolási módjai. Elektromechanikai analógiák.
SDOF oszcillátor. Sajátfrekvencia és jósági tényező.

SDOF oszcillátor. Csillapított rezonanciafrekvencia és időállandó.
Koncentrált paraméteres példák: Jármű felfüggesztése. Generátor és terhelő impedancia kölcsönhatása. Lemezjátszó hangszedőkar modellje.

Hangolt csillapító.
Elosztott paraméterű mechanikai rendszer. A hullámegyenlet.
A koncentrált paraméteres egyenletek szisztematikus előállítása.

A hang. Hangnyomás, hangnyomásszint, A-súlyozás, C-súlyozás, Z-súlyozás.
A hang hullámegyenlete.
Hangsebesség.
A hullámegyenlet d'Alembert-féle megoldása.
A síkhullám specifikus impedanciája.
Visszaverődés szabad lezárásról.

Visszaverődés merev lezárásról.
Részecskesebesség és intezitás. Referenciaszintjeik.
1D hullámvezető impedanciaviszonyai. A reflexciós tényező és kapcsolata a lezáró impedanciával.
Véges hullámvezető bemenő impedanciája.
Hangintenzitás a frekvenciatartományban

A hangtér egyenleteti 3D-ben. A lélegző gömb és a monopólus. A gömbi hangtér specifikus impedanciája. A monopólus teljesítménye.

A dipólus nyomástere és teljesítménye. Akusztikai rövidzár.
Vonalforrás hangtere. Az iránykarakterisztika és a Fourier-transzformáció kapcsolata. Hullámszám-spektrum és láthatósági tartománya.

A Rayleigh-integrál.
Hengeres dugattyú sugárzási impedanciája és távoltéri iránykarakterisztikája.

2D Fourier-transzformáció és síkhullám-dekompozíció kapcsolata. Hankel-transzformáció.
Hanglesugárzás végtelen lemezről. Koincidenciafrekvencia.
Teremmódusok.

Teremmódusok.
Modális szuperpozíció. Teremimpulzusválasz számítása modális szuperpozícióval.
Akusztikai reciprocitás.

Csövek sajátfrekvenciái és módusai.
Koncentrált paraméteres akusztikai elemek.
Helmholtz-rezonátor és kipufogócső

Elektromechanikus átalakító. Az átalakító impedanciatranszformáló hatása. Dinamikus hangszóró kialakítása és elektromechanikus helyettesítőképe.

Elektrodinamikus hangszóró átvitele és bemenő impedanciája. Dobozolás hatása.

A diffúz hangtér. Utózengés, RT60 Sabine-féle megközeltése. Az Eyring-dormula.